Příspěvek Aktivní město

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti čerpání příspěvku na pravidelnou sportovní činnost v rámci iniciativy Aktivní město, do kterého je zapojená MČ Praha 5 i MČ Praha 6. V rámci tohoto programu lze požádat o finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč (MČ Praha 5) a 600 Kč (MČ Praha 6) na pravidelnou sportovní činnost Vašich dětí. Podmínkou je trvalé bydliště Vašich dětí na území MČ Praha 5, nebo MČ Praha 6. 


Více informací včetně podrobných instrukcí naleznete na následujících odkazech:


https://www.aktivnimesto.cz/novinka/959

https://www.aktivnimesto.cz/novinka/961

Neváhejte a zapojte se, co nejdříve! Příspěvek lze uplatnit do vyčerpání vymezeného rozpočtu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Blanka Ksandrová

Předsedkyně odd.MG/hl. trenérka