Kontrolní závod juniorské reprezentace

Kontrolní závod juniorské a seniorské reprentace

Zvláštní poděkování

Dovolte mi, abych poděkovala za veškerou práci, pomoc a úsilí celému svému trenérskému týmu a vedení oddílu SK Motorlet Praha, všem kteří se podílely a podílejí na přípravě a tím i všech vynikajících výsledků celého oddílu MG SK Motorlet Praha nejen na pohárových soutěžích, přebornických soutěží, ale především na Mistrovstvích České republiky.