Přípravka, školní děti

Tyto tréninkové hodiny jsou věnovány holčičkám ve věku od 6 do 16 let. V hodinách se zaměřujeme především na základní pohyby těla, ladnost, posilování a dovednosti s gymnastickým náčiním - švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha. Všechny děti mají možnost účastnit se i baletní průpravy a moderního tance. Tréninky jsou vedeny 1x - 2x týdně. Tyto tréninkové hodiny mohou být i průpravou pro jiné sporty či zájmové kroužky.

 

psd                                      psd                                            psd